Transport

Odbiór od producenta
Zamówione łodzie można odbierać własnym transportem bezpośrednio od producenta.


Transport na terenie kraju
Producent zapewnia transport dla odbiorców detalicznych tylko w obrębie Polski.


Transport poza granice kraju
Dostawy łodzi poza granice kraju realizowane są do naszych dystrybutorów. Zakupu łodzi można dokonać kontaktując się z jednym z naszych dystrybutorów. Producent nie zapewnia transportu łodzi dla odbiorców detalicznych poza granicami Polski.